Toestemmingsformulier

Om te kunnen starten met de behandeling is toestemming nodig

Zonder uw toestemming mogen wij niet van start gaan met de behandeling van uw kind.
U kunt onderstaand formulier uitprinten, invullen en meenemen tijdens de eerste behandeling.
Lees voorafgaand aan de eerste behandeling de praktijkregels alvast door, zodat u weet wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.