Direct naar de kinderfysiotherapeut

Geen verwijsbrief meer nodig

Vanaf 1 januari 2006 is de (kinder)fysiotherapie direct toegankelijk. Dit betekent dat u uw kind kunt aanmelden zonder verwijzing van een arts. Wanneer u geen verwijzing heeft, vindt er voorafgaand aan het onderzoek een korte screening plaats waarin wordt gekeken of uw kind bij ons op de juiste plek is.

Uw kind kan uiteraard ook behandeld worden op verwijzing van huisarts of specialist.