Behandelafspraken

Zodat u weet wat u van ons kan verwachten

Aanwezigheid en contact:

De praktijk is op alle werkdagen geopend. U kunt ons tijdens werkdagen bereiken op 071-5420495. Als wij aan het behandelen zijn, nemen wij de telefoon niet op. U zal op een later tijdstip worden terug gebeld. Natuurlijk kunt u ook via onze website een contactformulier invullen om uw kind aan te melden of een vraag te stellen.

Declaraties:

Kinderfysiotherapie zit in het basispakket van de zorgverzekering en wordt door uw verzekeringsmaatschappij vergoed. Indien er meer dan 18 behandelingen nodig zijn, kan dit (deels) vanuit uw aanvullende verzekering worden vergoed.

Afmelding:

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Wanneer u een gemaakte afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak is €45,-. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij uw verzekeringsmaatschappij en zal bij u in rekening worden gebracht.

Wachten:

U kunt in de wachtruimte plaatsnemen waar u door ons wordt opgehaald. Wij zouden het erg op prijs stellen als u het speelgoed waar uw kind mee gespeeld heeft en de door u of uw kind gelezen boekjes in de wachtruimte weer opruimt. Zo blijft de wachtruimte voor iedereen goed begaanbaar.

Behandeling:

Een behandeling duurt gemiddeld een half uur.

Indien er dingen zijn die u graag wilt bespreken is het raadzaam dit bij binnenkomst te melden i.v.m. tijdsplanning. Zo lopen we het minste risico om uit te lopen met de behandeltijd zodat de volgende op tijd naar binnen kan. Wij vinden het prettig om de mogelijkheid te hebben tot overleg met andere betrokken disciplines (arts, school) en vragen u hiervoor het toestemmingsformulier te tekenen.

Wij vragen u een map of schrift mee te nemen waar de opdrachten en oefeningen in meegegeven kunnen worden.

Het is zeer belangrijk om thuis ook aandacht aan de kinderfysiotherapie te geven om goede resultaten te kunnen behalen. U krijgt van ons bij elke behandeling tips en adviezen mee om thuis te oefenen en er zullen afspraken gemaakt worden over de frequentie waarop u deze oefeningen in de thuissituatie terug dient te laten komen.

Broertjes en zusjes meenemen is geen probleem zolang deze de behandeling niet verstoren. Anders wordt u verzocht met broertje(s) of zusje(s) in de wachtkamer plaats te nemen gedurende de behandeling.

Wij streven er zo veel mogelijk naar dat u als ouder(s) de behandeling kunt bijwonen, echter als blijkt dat het in het belang van het kind is dat hij/zij beter alleen werkt met de kinderfysiotherapeut dan neemt u plaats in de wachtkamer. Aan het einde van de behandeling wordt u altijd betrokken, zodat wij adviezen kunnen geven hoe thuis te oefenen.

Met vriendelijke groet,

Marleen, Wessel en Charlotte