Plagiocephalometrie

Het opmeten van het babyhoofd om objectief een afplatting te bepalen

Wat is plagiocephalometrie?

Plagiocephalometrie is een meetmethode waarmee de mate van scheefheid van het hoofdje bepaald kan worden. Ook de verandering van de vorm van de schedel in de tijd kan zo objectief worden vastgelegd. De meting is niet pijnlijk of belastend voor de baby.

Hoe wordt een meting gedaan?

Een bandje van bepaald materiaal (thermoplast) wordt om het hoofdje aangebracht. Dit bandje wordt na enkele minuten hard en is een exacte kopie van de vorm van de schedel. Met behulp van deze afdruk kan berekend worden wat het percentage scheefheid is. De uitkomst geeft aan of spontaan herstel te verwachten is of dat er eventueel een helm nodig is om meer herstel te geven.

Wanneer is helmredressietherapie zinvol?

Helmredressietherapie is zinvol als de metingen boven een bepaalde waarde uitkomen; een waarde waarop verwacht wordt dat bij spontaan herstel toch nog een duidelijke asymmetrie zichtbaar zal blijven. De ouders maken zelf, vaak in overleg met een kinderarts, de uiteindelijke keuze om een helm bij hun kind aan te laten meten. Belangrijk om te weten is dat de scheefheid van de schedel geen invloed heeft op de groei van de hersenen.

Kan het hoofdje van mijn baby gemeten worden?

Binnen onze praktijk zijn meerdere kinderfysiotherapeuten opgeleid om een plagiocephalometrie te doen. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u  contact met ons opnemen. Is uw kind niet in behandeling bij een kinderfysiotherapeut, dan zal tevens een kinderfysiotherapeutisch onderzoek gedaan worden. Dit onderzoek is belangrijk, om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de voorkeurshouding.