DCD

samenwerking tussen revalidatiecentrum en praktijk

Door korte lijnen kunnen eerste lijns praktijken en het revalidatiecentrum elkaar goed vinden. Hierdoor worden kinderen op de juiste manier geholpen.