Motorische schrijfproblemen

De kinderfysiotherapeut kan helpen

Schrijven is een belangrijke vaardigheid; het is een manier om je uit te drukken en om je creatief te uiten. Daarnaast helpt het kunnen schrijven bij het leren lezen. Lezen en schrijven zijn aan elkaar gekoppeld.

Op school wordt veel tijd besteed aan het uitvoeren van fijn motorische taken, zoals knippen, plakken, tekenen en schrijven. Bij 5-25% van de kinderen (uitkomsten uit diverse onderzoeken) komen motorische schrijfproblemen voor. Dit betekent dat in elke klas 4-5 kinderen zitten die moeite hebben met het leren schrijven.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

In groep 1 en 2 vindt het voorbereidende schrijven plaats. Vaak zal de leerkracht opmerken dat de schrijfontwikkeling van uw kind anders of vertraagd verloopt. Als er bij het aanleren en oefenen van de schrijfvoorwaarden problemen optreden waardoor de leerkracht verwacht dat dit problemen oplevert bij de overgang naar groep 3, in verband met het schrijven, kan de hulp van de kinderfysiotherapeut ingeschakeld worden. Samen met u, school en het kind wordt de hulpvraag bepaald en worden de problemen goed in kaart gebracht om zo tot een oplossing te komen.

In groep 3 gaan kinderen “echt” schrijven. Wanneer een kind moeite heeft met het maken van de letters, cijfers en/of verbindingen, wordt de kinderfysiotherapeut ingeschakeld. Het tempo gaat omhoog in groep 4 en 5. Wanneer het niet lukt om het tempo met schrijven bij te houden of er treed schrijfkramp op, kan contact worden opgenomen.